Splošni pogoji uporabe portala za uporabnike storitev podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.

Splošne določbe

Splošni pogoji uporabe portala za uporabnike storitev (v nadaljevanju: Portal) podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) urejajo pravila za uporabo Portala in za vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo Portal omogoča, ter odgovornost ponudnika, fizičnih in pravnih oseb - uporabnikov storitev ponudnika (v nadaljevanju: uporabniki).

Za uporabo Portala med drugim šteje:

  • dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru Portala;
  • uporaba funkcij in storitev Portala ter
  • prenos datotek in drugih vsebin s Portala.

Splošni pogoji so veljaven in zavezujoč sporazum med uporabnikom in ponudnikom. Zavezujejo vse uporabnike Portala. Šteje se, da uporabnik s prijavo na Portal - z vnosom številke kupca in osebnega gesla za dostop do Portala, sprejema splošne pogoje, s tem je posledično zavezan k njihovemu spoštovanju.

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, uporabnik pa sprejema svojo dolžnost seznanitve s splošnimi pogoji ob uporabi Portala. Kolikor bi uporabnik menil, da splošni pogoji zanj niso sprejemljivi, Portala ne sme uporabljati.

Varstvo avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine

V skladu z zakonom, ki ureja avtorske in sorodne pravice ter zakonom, ki ureja pravice intelektualne lastnine, je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine - v najširšem pomenu na grafičnih elementih, fotografijah, ilustracijah oziroma drugih predstavitvenih besedilih, ki se nahajajo na Portalu.

Uporaba opisanih vsebin brez soglasja ponudnika je podvržena odškodninski odgovornosti.

Dostop do Portala

Za dostop do Portala je potrebna prijava.

Uporabnik se v Portal prijavi s številko kupca in osebnim geslom, ki ju določi ponudnik. Številka kupca je zapisana na položnici oziroma na e-računu uporabnika. Osebno geslo prejme uporabnik na svoj e-mail naslov ob registraciji. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob morebitni nadgradnji Portala podatek ali oba podatka za prijavo (številko kupca in osebno geslo) spremeni, o čemer pred uvedbo spremembe obvesti uporabnika.

Uporabnik se zavezuje, da bo s svojim osebnim geslom in številko kupca upravljal izključno sam in je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovo prijavo.

V primeru, da uporabnik podatke za prijavo namenoma ali po nerodnosti (malomarnosti) razkrije tretjemu, je odgovornost za razkritje osebnih podatkov uporabnika tretjemu v celoti uporabnikova. Ponudnik v takšnem primeru šteje, da se je tretji s podatki uporabnika seznanil po volji (s soglasjem) uporabnika.

Delovanje Portala

Ponudnik zagotavlja delovanje storitev Portala neprekinjeno (24/7), razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja Portala, praviloma ob nedelovnih dnevih. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah ponudnik predhodno objavi na Portalu.

Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki utegne nastati uporabniku zaradi nedelovanja ali prekinitve delovanja storitev Portala.

Vsebine Portala

Na Portalu je uporabniku omogočen enostaven dostop do njegovih osebnih podatkov, povezanih s statusom uporabnika in storitvami ponudnika, ki jih ponudnik vodi v svojih zbirkah, prek spletnih storitev: Moja oprema za ločeno zbiranje odpadkov, Moj profil, Aktivne storitve, Zgodovina storitev, Pregled pogodb, Arhiv obvestil, Pregled obveznosti, Neplačani računi, Kontaktni obrazec. Prav tako je prek Portala uporabniku omogočen enostaven kontakt prek Kontaktnega obrazca, namenjen odgovorom na vprašanja in pomoči pri uporabi Portala.

Na Portalu so uporabniku na enostaven način dostopne tudi informacije o cenikih, zbirnih centrih in zbirnih mestih, zbiranju kosovnih odpadkov, urnikih odvoza odpadkov, obrazcih, kontaktih in spletni trgovini.

Vsi podatki na Portalu so informativne narave.

Odgovornost za vsebine oziroma podatke (njihovo točnost in pravilnost), ki jih uporabnik vpiše na Portal, je izključno uporabnikova.

Če uporabnik meni, da so podatki iz spletnih storitev, ki omogočajo dostop do osebnih podatkov uporabnika, neažurni, nepopolni ali napačni, na to ponudnika opozori in hkrati posreduje dokazilo, iz katerega izhajajo ažurni, popolni in točni podatki za namen sprememb v evidencah ponudnika.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z uporabo Portala izrecno privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen nudenja storitev na Portalu, prav tako uporabnik z uporabo Portala izrecno privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki jih uporabnik ponudniku posreduje z uporabo storitev Portala - za namen neposrednega trženja; obveščanja o dejavnosti, storitvah in drugih aktivnostih ponudnika in za potrebe lastnih analitičnih in statističnih obdelav. Ponudnik se zavezuje, da uporabnikovih osebnih podatkov, ki jih bo pridobil s uporabnikovo uporabo Portala, brez uporabnikove privolitve ne bo razkril tretjim in jih bo tako kot druge uporabnikove osebne podatke varoval v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in jih pri obdelavi tudi ustrezno zavaroval.

Uporabnik ima glede svojih osebnih podatkov, ki jih ponudniku posreduje ob uporabi Portala, enaka upravičenja, kot jih ima sicer po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Politika piškotkov

Ponudnik uporablja le piškotke, ki so nujni za normalno delovanje Portala. Piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo podatkov, ki bi omogočali identifikacijo uporabnika. Ponudnik piškotkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Ime piškotka Namen Trajanje
.ASPXAUTH Piškotek je za delovanje Portala nujen. Ta piškotek se uporablja za preverjanje, ali je uporabnik prijavljen v Portal. Le za čas seje.
__RequestVerificationToken Piškotek je za delovanje Portala nujen. Ta piškotek se uporablja za preverjanje pristnosti zahtevkov na strežnik. Le za čas seje.

Reševanje sporov

Za razmerje med ponudnikom in uporabnikom glede splošnih pogojev, tudi v primeru spora, se uporablja pravo Republike Slovenije, za razsojanje v sporu pa je dogovorjena pristojnost Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

Veljavnost splošnih pogojev

Ti Splošni pogoji veljajo z dnem objave na Portalu. Ponudnik jih lahko spreminja in dopolnjuje. Za uporabnika veljajo splošni pogoji v vsebini, kakršna je ob vsakokratni uporabnikovi prijavi na Portal.

Murska Sobota, 30.3.2016

Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
Noršinska ulica 12
9000 Murska Sobota